Nearest venue listings
Nearest venue listings
Cave
(Retail: Kichijoji)
0.17 km
MAP
Kichijoji Art Museum
(Art museum: Kichijoji)
0.17 km
MAP
Sabineko Gallery
(Art gallery: Kichijoji)
0.21 km
MAP
Temari no Oshiro
(Cat cafe: Kichijoji)
0.21 km
MAP
Atre Kichijoji
(Shopping complex: Kichijoji)
0.22 km
MAP
Calico
(Cat cafe: Kichijoji)
0.22 km
MAP
Cafe Mignon
(Rabbit cafe: Kichijoji)
0.25 km
MAP
Neco Sekai
(Retail: Kichijoji)
0.29 km
MAP
Sometime
(Jazz club: Kichijoji)
0.29 km
MAP
Inokashira Park
(Park/garden: Kichijoji)
0.51 km
MAP
Inokashira Park Zoo
(Zoo: Kichijoji)
0.58 km
MAP
Ghibli Museum
(Museum: Mitaka)
1.13 km
MAP
Kotori Cafe Kichijoji
(Bird cafe: Kichijoji)
1.15 km
MAP
Aketa no Mise
(Jazz club: Nishi-Ogikubo)
2.12 km
MAP
Suginami Animation Museum
(Museum: Nishi-Ogikubo)
2.85 km
MAP
Chihiro Art Museum
(Art museum: Nerima-ku)
3.64 km
MAP
Jindai Botanical Gardens
(Park/garden: Chofu-shi)
4.68 km
MAP
Mayo Terrace
(Museum: Chofu)
4.85 km
MAP
Setagaya Literary Museum
(Museum: Setagaya-ku)
5.10 km
MAP

Location: latitude:35.704946, longitude: 139.577058